Dự báo thời tiết Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.67 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.32 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.15 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.91 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.83 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phước Sơn - Quảng Nam 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Phước Sơn

bầu trời quang đãng

23°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.47 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phước Sơn