Dự báo thời tiết Huyện Núi Thành - Quảng Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.11 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.11 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.08 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.5 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.01 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.24 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.5 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.66 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.21 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.72 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.91 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Núi Thành - Quảng Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Núi Thành - Quảng Nam 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Núi Thành

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Núi Thành