Dự báo thời tiết Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
5.76 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:01 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:01 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Sơn

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:57

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.49 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Sơn