Dự báo thời tiết Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:29 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:28 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nông Sơn - Quảng Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Sơn

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:35

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.7 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Sơn