Dự báo thời tiết Huyện Nam Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:57
T6 24/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:57
T7 25/03
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  21.5%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
CN 26/03
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.7%
 • Lượng mưa
  1.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
T2 27/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.1%
 • Lượng mưa
  2.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Trà My

mây thưa

32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:57

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.91 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Trà My