Dự báo thời tiết Huyện Nam Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.2%
 • Lượng mưa
  1.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  13.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82%
 • Lượng mưa
  5.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.6°/31.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mây đen u ám
29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  42%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/28.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.3%
 • Lượng mưa
  2.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Trà My

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Trà My