Dự báo thời tiết Huyện Nam Giang - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  12.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  5.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 13/04
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 14/04
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/04
mây cụm
35°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  7.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/04
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  20.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  7.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Giang - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Giang - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Giang

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Giang