Dự báo thời tiết Huyện Nam Giang - Quảng Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
5.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
5.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
2.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
2.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
4.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
7.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Giang - Quảng Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Giang - Quảng Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Nam Giang

mưa cường độ nặng

23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

1.466 km

wind

Gió

1.52 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nam Giang