Thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

92%

CN 26/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.25

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.63

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

85%

T2 27/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.6

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam trong 12h tới

Thời tiết Huyện Duy Xuyên

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Duy Xuyên