Dự báo thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.8%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:35
T3 03/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.7%
 • Lượng mưa
  6.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:34
T4 04/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.4%
 • Lượng mưa
  4.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.9%
 • Lượng mưa
  4.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.2%
 • Lượng mưa
  4.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:32

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Duy Xuyên

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:35

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Duy Xuyên