Dự báo thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:01 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Duy Xuyên

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:58

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.13 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

13.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Duy Xuyên