Dự báo thời tiết Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:46 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:48 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:49 pm

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Duy Xuyên

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:46

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.43 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

8.1

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Duy Xuyên