Dự báo thời tiết Huyện Đông Giang - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa rất nặng
24°

mưa rất nặng

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/24.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  113.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:40
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73.3%
 • Lượng mưa
  2.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:39
T4 27/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:39
T5 28/09
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  10.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:38
T6 29/09
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.6%
 • Lượng mưa
  6.47 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Giang - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Giang - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Giang

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:40

Thấp/Cao

23°

/

24°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

2.455 km

Gió

1.5 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Giang