Dự báo thời tiết Huyện Đông Giang - Quảng Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:45 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:46 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:48 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:49 pm

Gió
4.57 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Giang - Quảng Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Giang - Quảng Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Giang

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:45

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.6 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Giang