Dự báo thời tiết Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.8%
 • Lượng mưa
  2.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:36
T2 02/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.7%
 • Lượng mưa
  1.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:35
T3 03/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  9.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:35/17:34
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.1%
 • Lượng mưa
  6.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/29.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33
T5 05/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.7%
 • Lượng mưa
  4.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Trà My

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:35/17:36

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:35 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Trà My