Dự báo thời tiết Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.8%
 • Lượng mưa
  0.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:57
T7 25/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.3%
 • Lượng mưa
  0.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
CN 26/03
mây cụm
28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:57
T2 27/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.4°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.5%
 • Lượng mưa
  3.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:57
T3 28/03
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.9%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:57

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Trà My

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:57

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Trà My