Dự báo thời tiết Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:00 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:00 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:01 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:01 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Trà My

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:40/17:58

Thấp/Cao

23°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:40 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Trà My