Dự báo thời tiết Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
4.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
5.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Trà My - Quảng Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Trà My

mây cụm

26°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:57

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.32 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:57 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Trà My