Dự báo thời tiết Quảng Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
5.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
7.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
7.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quảng Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Quảng Nam 15 ngày tới

Thời tiết Quảng Nam

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.57 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:14 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quảng Nam