Quảng Nam: Tăng cường công tác chống hạn hán, xâm nhập mặn

KTT – Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp cùng người dân sớm có các biện pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, tập trung nguồn nước sản xuất vụ Hè Thu năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 14/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn năm 2019 và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng ElNino trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức rà soát, bổ sung và thực hiện Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn năm 2019 do UBND cấp huyện phê duyệt; theo đó, chủ động thực hiện các biện pháp công trình, phi công trình, phân công trách nhiệm, các điều kiện để tổ chức thực hiện phòng chống hạn, nhiễm mặn vụ Hè Thu năm 2019 có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trực tiếp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc do hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn gây ra. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo sửa chữa các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung để đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng phải có giải pháp cấp nước cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu nước sinh hoạt. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo. Quán triệt và phổ biến cho nhân dân về chủ trương sử dụng giống ngắn ngày và trung ngày theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT để gieo sạ nhằm rút ngắn thời gian tưới; rà soát, xác định những vùng khó khăn về nước tưới để có phương án vận động nhân dân chuyển sang các cây trồng cạn khác có khả năng chịu hạn cao.

Chỉ đạo các địa phương tổ chức ra quân, huy động nhân dân thực hiện công tác nạo vét kênh mương, sửa chữa các công trình thủy lợi nhỏ, đào ao trữ nước, đóng giếng, lắp đặt trạm bơm dã chiến, thu giữ nguồn nước hồi quy, đắp bờ giữ nước, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất. Củng cố hoạt động các tổ chức Hợp tác dùng nước để phục vụ công tác dẫn nước vào ruộng đảm bảo tiết kiệm, hạn chế thất thoát lãng phí nướctưới. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt; thực hiện chế độ tưới luân phiên, tưới lứa, tưới tiết kiệm.

(T/H)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn