Dự báo thời tiết Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:38 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:37 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:34 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:33 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:32 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:31 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:30 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:30 pm

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:29 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:29 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:28 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Ninh

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:42

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.58 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

10.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Ninh