Dự báo thời tiết Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:08 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:08 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quảng Ninh

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:05

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.24 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quảng Ninh