Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:04 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:04 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:06 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:06 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:06 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:06 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:07 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:07 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:07 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:07 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:07 pm

Gió
5.16 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:08 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lệ Thủy

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:04

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.08 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lệ Thủy