Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:48 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:47 pm

Gió
6.86 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

Gió
7.01 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lệ Thủy

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:42/17:48

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.093 km

wind

Gió

4.77 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:42 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lệ Thủy