Dự báo thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:47 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:48 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:50 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:51 pm

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:51 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bố Trạch - Quảng Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bố Trạch - Quảng Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bố Trạch

mây rải rác

14°

mây rải rác

Cảm giác như 13°

Bình minh/Hoàng hôn

06:26/17:47

Thấp/Cao

14°

/

20°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.51 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:26 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bố Trạch