Dự báo thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:27 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:28 pm

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:28 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:29 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:30 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bố Trạch - Quảng Bình 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bố Trạch - Quảng Bình 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bố Trạch

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:27

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.96 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.71

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:27 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bố Trạch