Quá trình dự báo thời tiết được thực hiện như thế nào?

Dự báo thời tiết rất quan trọng trong đời sống và trong các lĩnh vực nông nghiệp, giao thông… Vậy quá trình dự báo thời tiết diễn ra như thế nào?

Dự báo thời tiết là một ngành ứng dụng của khoa học và công nghệ để tiên đoán trạng thái và vị trí của bầu khí quyển trong tương lai gần.

Loài người đã nỗ lực dự báo thời tiết một cách không chính thức từ nhiều thiên niên kỳ trước, và việc dự báo thời tiết một cách chính thức bắt đầu từ thế kỷ mười chín.

Cảnh báo thời tiết là dự báo quan trọng bởi vì nó cung cấp thông tin nhằm bảo vệ cuộc sống con người cũng như tài sản và các hoạt động ngoài trời. Dự báo về nhiệt độ và lượng mưa là quan trọng trong nông nghiệp, giao thông…

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn