Dự báo thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  8.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/17:32
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  5.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31
T4 04/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.1%
 • Lượng mưa
  8.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.6%
 • Lượng mưa
  5.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:30
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.8%
 • Lượng mưa
  4.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:29

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Sông Cầu

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:32

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.33 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Sông Cầu