Dự báo thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 5:55 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:55 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 5:55 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 5:55 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 5:55 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Sông Cầu

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:38/17:54

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:38 am
5:54 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Sông Cầu