Dự báo thời tiết Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
9.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
7.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
6.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
4.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
4.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
5.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
7.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
6.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Sông Cầu - Phú Yên 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Sông Cầu

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:09/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

20°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1017 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.02 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:09 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Sông Cầu