Dự báo thời tiết Huyện Phú Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  11.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:31/17:32
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  5.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31
T4 04/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.9%
 • Lượng mưa
  8.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.7%
 • Lượng mưa
  4.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:30
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90%
 • Lượng mưa
  3.99 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:29

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Hoà - Phú Yên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Hoà

mưa vừa

30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:32

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.2 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

10.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Hoà