Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:36 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:35 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:34 pm

Gió
4.49 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:34 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:33 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:32 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:28 pm

Gió
3.95 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:27 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:26 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:25 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:24 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:24 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Xuân

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:31/17:36

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.37 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:31 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Xuân