Dự báo thời tiết Phú Yên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:53 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:53 pm

Gió
5.47 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:54 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:54 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:54 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:54 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:54 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:54 pm

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:54 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:54 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:54 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:54 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 5:55 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 5:55 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Yên 20 ngày tới


Lượng mưa Phú Yên 20 ngày tới

Thời tiết Phú Yên

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:53

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.58 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phú Yên