Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

24°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Thọ

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

87%

áp suất

Áp suất

1013 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.62 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Thọ