Dự báo thời tiết Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:52 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:53 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:54 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:55 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:56 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:57 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phú Thọ - Phú Thọ 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phú Thọ

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:52

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.38 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phú Thọ