Thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

94%

CN 26/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.34

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

89%

T2 27/05
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lâm Thao

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Thao