Dự báo thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.6%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.2%
 • Lượng mưa
  3.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.4%
 • Lượng mưa
  1.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:53
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.6%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:53
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  0.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:54

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Thao

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:34/17:52

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:34 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Thao