Dự báo thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:47
T3 03/10
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:46
T4 04/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.7%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:45
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.9%
 • Lượng mưa
  0.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:44
T6 06/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.8%
 • Lượng mưa
  14.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Thao

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:47

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

10.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Thao