Dự báo thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:51 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:50 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:36 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Thao

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:53

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.91 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.79

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Thao