Dự báo thời tiết Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
1.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lâm Thao - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lâm Thao

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:53

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.89 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lâm Thao