Dự báo thời tiết Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:40 pm

sức gió
Gió
1.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
1.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:41 pm

sức gió
Gió
2.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:42 pm

sức gió
Gió
1.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hạ Hoà

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

72%

áp suất

Áp suất

1001 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.93 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:16 am
6:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hạ Hoà