Dự báo thời tiết Phú Thọ 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  4.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/21°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:50
T2 06/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65%
 • Lượng mưa
  0.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:51
T3 07/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  0.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89%
 • Lượng mưa
  2.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:52
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ 5 ngày tới

Lượng mưa Phú Thọ 5 ngày tới

Thời tiết Phú Thọ

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:35/17:50

Thấp/Cao

20°

/

21°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.03

Bình minh / Hoàng hôn

6:35 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phú Thọ