Dự báo thời tiết Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

15°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

10°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

12°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất

1030 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

8°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

17°/11°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

20°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Phú Thọ

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.03 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phú Thọ