Dự báo thời tiết Phú Thọ 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:10 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:10 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:11 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:11 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:11 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:12 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:12 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:12 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:13 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:13 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:13 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:14 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:14 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:15 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

36°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:15 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:15 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:15 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:16 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ 20 ngày tới


Lượng mưa Phú Thọ 20 ngày tới

Thời tiết Phú Thọ

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:10

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

30%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.87 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phú Thọ