Dự báo thời tiết Phú Thọ 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phú Thọ 15 ngày tới

Lượng mưa Phú Thọ 15 ngày tới

Thời tiết Phú Thọ

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phú Thọ