Phân tích và dự báo xu thế thời tiết 10 ngày các khu vực trên phạm vi cả nước Từ đêm 13 đến ngày 23/12/2019)

KKT – Thời tiết 10 dự báo 10 ngày tới trên các tỉnh thành cả nước đêm và sáng có sương mù trời lạnh.

Phía tây Bắc Bộ
    Từ đêm 13 đến ngày 18/12, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm  và sáng sớm trời rét.
Từ ngày 19 đến ngày 23/12, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 19 và ngày 20/12 sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 19 và ngày 20/12 trời rét.

    Phía đông Bắc Bộ  
   Từ đêm 13 đến ngày 18/12, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
Từ ngày 19 đến ngày 23/12, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 19 và ngày 20/12 sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 19 và ngày 20/12 trời rét.

    Các tỉnh từThanh Hóa đến Thừa Thiên Huế     
    Từ đêm 13 đến ngày 23/12, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào nhẹ rải rác trong ngày 14, ngày 15 và ngày 20. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 20/12 đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 13 đến ngày 15/12, phía Bắc có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.
Từ ngày 16 đến ngày 23/12, có mưa rào vài nơi.

Tây Nguyên
    Từ đêm 13 đến ngày 23/12, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

     Nam Bộ
    Từ đêm 13 đến ngày 23/12, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội
    Từ đêm 13 đến ngày 18/12, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.
    Từ ngày 19 đến ngày 23/12, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 19 và ngày 20/12 sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 19 và ngày 20/12 trời rét.

(KKT + TTKTTV)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn