Phân biệt siêu trăng, trăng máu và trăng xanh

Siêu trăng, trăng máu và trăng xanh là thuật ngữ dùng để chỉ những hiện tượng khác nhau liên quan đến Mặt Trăng. Ba hiện tượng này khác nhau như thế nào?

 

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn