Nóng: Côn trùng có thể tuyệt chủng hoàn toàn trên trái đất trong 1 thế kỷ nữa

Nghiên cứu khoa học toàn cầu đầu tiên về sự suy giảm của các loài công trùng vừa công bố cho thấy, chúng đang diệt vong một cách nhanh chóng, thậm chí có thể biến mất hoàn toàn trong vòng 100 năm tới. 

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn