Dự báo thời tiết Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  9.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:34
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.8%
 • Lượng mưa
  11.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:33
T4 04/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.2%
 • Lượng mưa
  3.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:32
T5 05/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49.1%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:32
T6 06/10
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/33.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  8.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:31

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Bắc - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Bắc

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:34

Thấp/Cao

25°

/

28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Bắc