Dự báo thời tiết Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.2%
 • Lượng mưa
  14.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/17:37
T5 28/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.3%
 • Lượng mưa
  3.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  4.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:33/17:36
T6 29/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.6%
 • Lượng mưa
  1.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:36
T7 30/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  11.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:35
CN 01/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  6.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Phước

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:33/17:37

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

5.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:33 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Phước