Dự báo thời tiết Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:34 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:33 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:32 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:31 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:30 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:29 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:28 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:28 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:27 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:26 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:25 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:24 pm

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:23 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ninh Phước - Ninh Thuận 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Phước

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:34

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Phước