Thời tiết Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.51

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.17 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

91%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.17

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.18

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.68

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.31

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

89%

T3 30/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.95

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Ninh Hải

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 35°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

8.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Hải