Dự báo thời tiết Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.3%
 • Lượng mưa
  4.66 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:34
T2 02/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  12.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:34
T3 03/10
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  5.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:33
T4 04/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.9%
 • Lượng mưa
  3.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:32
T5 05/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/29.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:32/17:32

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Hải

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:32/17:34

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:32 am
5:34 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Hải