Dự báo thời tiết Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:03 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:03 pm

Gió
5.96 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
7.44 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
7.67 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
8.25 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:04 pm

Gió
8.16 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
7.91 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
7.91 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:05 pm

Gió
6.94 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:06 pm

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Hải

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:03

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.22 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Hải