Ninh Thuận: Thời tiết bất thường, ngô lai mất mùa

KTT – Mưa nhiều khiến cây sinh trưởng kém, trái bắp nhỏ, nhiều cây không ra bắp, bắp không hạt, ảnh hưởng đến năng suất.

Những ngày đầu tháng 4, nông dân Ninh Thuận bắt đầu bước vào vụ thu hoạch ngô giống lai F1. Năm nay, thời tiết bất thường, khi xuống giống lớn kéo dài khiến cây còi cọc chậm phát triển, cây trổ cờ thụ phấn lại tiếp tục gặp mưa khiến bắp không có hạt.

Tính đến nay, toàn bộ diện tích ngô giống đã thu hoạch xong nhưng theo tính toán năng suất chỉ đạt khoảng 30-40% so với các năm trước. Theo đó, với mỗi ha ngô giống, trừ chi phí sản xuất, nông dân đều bị lỗ.

Trên thực tế, những diện tích ngô giống bị giảm năng suất đều tập trung ở trà xuống giống sớm, các diện tích gieo đi gieo lại.

(t/h)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn