Ninh Thuận công bố cấp độ 3 rủi ro thiên tai

Trước tác động của hạn hán kéo dài, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định công bố cấp độ rủi ro thiên tai, cấp độ 3 trên địa bàn toàn tỉnh

Theo quyết định về công bố cấp độ rủi ro thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh yêu cầu các địa phương, các sở, ngành khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp để ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực để cùng chung tay hỗ trợ, nhất là vấn đề chở nước sinh hoạt cấp cho nhân nhân vùng đang thiếu và có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt hiện nay.

Tính đến ngày 15/5, lượng nước của 21 hồ chứa trong tỉnh đã giảm đáng đáng kể (24,99/194,49 triệu m3, chiếm 12,8% dung tích thiết kế); trong đó có 15 hồ chứa đã cạn trơ đáy. Ninh Thuận hiện còn trông chờ nguồn nước xả từ hồ Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) qua hệ thống nhà máy thủy điện Đa Nhim.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn